AZ Reprodukce Barev

Slovo úvodem

Tyto stránky vznikly s cílem poskytnout kvalitní informace v českém jazyce na aktuální téma správy barev. Myšlenka vlastně vyplynula ze současné situace, kdy jsou často prezentovány ne zcela přesné informace. Texty uvedené na těchto stránkách vycházejí z řady cizojazyčných zdrojů a osobních zkušeností, jsou vytvářeny populární formou dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Jsou určeny pro vzdělávání, je dovoleno je tisknout, volně šířit, i po částech; ale vždy musí být jasně zřejmý jejich zdroj (min. 10b písmem). Bez předchozího jednoznačného písemného souhlasu autora nemohou být využity ke komerčním účelům. Omezení odpovědnosti: poskytované informace jsou vytvářené s dobrým úmyslem a vůlí; protože ale nikdo nejsme neomylný, mohou být neúplné, nepřesné nebo obsahovat chyby. Autor nebude odpovídat za jakékoliv škody vzniklé v důsledku použití těchto informací nebo SW zmiňovaného v textech.

Ačkoli v současné době nemohu z časových důvodů podporovat on-line diskuzi, pokusím se odpovědět na případné dotazy: info@reprodukce-barev.org.

Toto ujednání porušily fyzické/pravnické osoby:

  • Mladá fronta: Polygrafie Revue 08/07 2008 - článek vznikl vykopírováním částí obsahu těchto stránek bez vědomí či souhlasu vlastníka stránek reprodukce-barev.org

Souhlas s využitím obsahu těchto stránek byl udělen následujícím fyzickým/pravnickým osobám:

  • Gamin s.r.o. Ostrava

aktualizováno 19. 10. 2009

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomohli tyto stránky zprovoznit, zejména L. Kopeckému, L. Němcovi a Ing. Duškovi. Dále Univerzitě Pardubice, paní prof. Kaplanové, za to že mi umožnili studijní pobyt a spolupráci s odborníky na správu barev. Panu P. J. Greenovi a prof. T. Johnsonovi za veškerou pomoc, vědomosti a informace*. Kolegyni Markétě a jejímu manželovi za program ToDo, bez kterého bych asi na realizaci těchto stránek nenašla čas. A především mojí rodině a přátelům.

--
* I'd like to thank very much to Phil Green and Tony Johnson for their knowledges, support and kindness they offered me. I'd also like to say thanks to my English friends, Geo Hayhurst (for help he has offered even we could not carry it out over sea), Jerome (it was really fun to do workshops with you), Steve, Martin, Isidora, Jim, Yi, Met and unknown Jew librarian from Brittish Library for their help and nice time I had with them.