AZ Reprodukce Barev

Seznam používaných zkratek a symbolů

CMM Color management module, Color Matching Metod, (Modul správy barev)
MI index metamerie
PS Adobe Photoshop
SB správa barev
TO testovací obrazce
[] kapitoly v hranatých závorkách obsahují rozšiřující informace a jejich znalost pro pochopení dalšího výkladu není nutná