AZ Reprodukce Barev

Profily skenerů

Pokud skener umožňuje zpracování jak reflexních, tak transmisních předloh, je nutné vytvořit profil pro každý druh média. Charakterizace skeneru pro snímání negativních filmových předloh se neprovádí z následujících důvodů:

  • negativní testovací obrazec jsou obtížně dostupné – jediným výrobcem je firma Fuji
  • vzhledem k přítomnosti oranžové masky je téměř vždy nutné po naskenování filmové předlohy a inverzi provádět individuální barevné korekce
  • profily pro skenování negativních filmových předloh fungují pouze tehdy jestliže expozice těchto předloh je srovnatelná s tou, za niž byl připraven testovací obrazec (Výsledek expozice se projeví na intenzitě oranžové masky)

Kalibrace zařízení

Podobně jako v případě charakterizace ostatních zařízení je nutné vypnout veškeré nastavení závislé na motivu obrazu, jako jsou například funkce úpravy histogramu, odstraňující barevný nádech ap., ale také doostřování. Funkce Digital ICE a GEM z tohoto hlediska neovlivňují správnou funkci správy barev a není je proto nutné vypínat. Pokud ovladač neumožňuje automatické funkce vypnout, nelze skener pro systém správy barev použít.

Podání barev může být také ovlivněno rozlišením; skenuje-li se s různým rozlišením, je nutné vytvořit profil pro každé nastavení. U skeneru je však vliv tohoto faktoru menší než v případě monitorů.

U bubnových skenerů je po každém zapnutí potřeba provést kalibraci na čisté sklo nebo válec skeneru.

Postup vytváření profilu

  1. oskenování testovacího obrazce
  2. ořezání přebytečných okrajů skenu a odstranění defektů způsobených prachovými částicemi, škrábanců apod. v aplikaci pro editaci obrazových předloh (např. ve Photoshopu) pomocí klonovacího razítka – nutno zajistit, aby nedošlo ke konverzi barev! (Zkontrolovat nastavení Color Setting)
  3. vytvoření vlastního profilu skeneru na základě porovnání barvových souřadnic jednotlivých polí skenu s referenčními daty (Referenční hodnoty jsou dodávány výrobcem spolu s TO. Při zakoupení jiného testovacího obrazce např. Kodak jsou referenční data součástí dodávky nebo je lze vyhledat v databázi na webových stránkách výrobce ftp://ftp.kodak.com/gastds/q60data.)
Poznámky ke skenování testovacího obrazce:

U plochých skenerů, kde vlivem odrazu dopadajícího záření od lokálního okolí zaznamenávaného bodu do detektoru dochází ke zkreslení intenzity snímaného signálu daného bodu, je dobré překrýt rubovou stranu testovacího obrazce a jeho okolí achromatickým (černým) papírem. Intenzitu odlesků od okolí je možné dále snížit vyčištěním optické soustavy (skleněné podložky) zařízení. Použití profilu, vytvořeného ze skenu testovacího obrazce bez potlačení výše popsaných odlesků by mohlo vést k tomu, že se podání stínů bude jevit světlejší nebo naopak tmavší.

Jak často kalibrovat a charakterizovat

Podobně jako u monitorů se na stabilitě podílí degradace luminoforů, projevuje se v případě skeneru stárnutí barevných filtrů. Na rozdíl od luminoforů je však tento proces pomalý, takže překalibrování a následná charakterizace je nutná až po několika letech.