AZ Reprodukce Barev

Aplikace profilů

V předcházejících kapitolách jsme se naučili profily vytvářet a hodnotit, jak jej ale dále použít? Odpověď by Vám měly dát následující kapitoly, které jsou zaměřené na způsoby aplikace profilů v různých stádiích zpracování dokumentu.

Princip konverze barev mezi 2 profily

Připomeňme si architekturu otevřeného systému správy barev. Jednotlivá zařízení jsou popisována relativně k prostoru Lab nebo XYZ, ke konverzi mezi dvěma zařízení dochází na základě 2 profilů – zdrojového a cílového. Zdrojový profil se k obrázku tzv. přiřazuje nebo vkládá. Vložením profilu se pouze nakonec původního souboru s obrazovými daty přidá informace, která definuje, jak mají být souřadnice RGB nebo CMYK interpretovány. Numerické hodnoty jako takové zůstávají v původním stavu. Fyzická změna dat nastane až v okamžiku převodu do profilu. Převod barev mezi dvěma prostory s využitím profilů je naznačen na obrázku č. 32

Obr. 32: Schematické znázornění konverze barev mezi 2 profily (oranžově jsou uvedeny příkazy, kterými se daná operace v aplikacích provádí)

Kde a jak profily aplikovat?

Správu barev je možné provádět, buď na úrovni operačního sytému (tj. v ovladačích zařízení) nebo aplikací. Nikdy by však neměla probíhat zároveň. Proto využíváte-li možností aplikace je nutné zakázat barevné korekce v ovladači tiskárny a naopak. Jinak stejnou konverzi, kterou realizovala aplikace, provede podruhé OS.

Kapitoly zaměřené na správu barev v aplikacích:

Popis správy barev v operačních systémech: