AZ Reprodukce Barev

WIN XP

Pro korektní funkci správy barev v operačním systému WIN XP, je nutný doplněk Color Control Applet, který je ke stažní zde. Principiálně je analogický programu ColorSync platformy Mac. Požadavky pro instalaci: WIN XP, SP2, .NET. Ačkoli je možné Color Control Applet stáhnout na disk, jedná se v podstatě o online instalaci, které předchází konfigurace .NET pro Applet.

Aplikace Color Control Applet umožňuje provést základní nastavení správy barev a správu ICC profilů jednotlivých vstupních a výstupních zařízení. V případě monitorů zprostředkovává automatické načtení kalibračních údajů z profilu do LUT tabulky grafické karty, pokud aktivní profil obsahuje tzv. vcgt tag. Jde o profily, které byly vytvořené uživatelem pomocí profilovacích systémů jako ColorVision, GretagMacbeth a X-Rite… a v Color Appletu jsou označeny hvězdičkou*.

Nastavení správy barev se provádí v ovládacích panelech položkou Color. Dialogové okno Appletu je rozděleno do tří záložek:

  • Color
  • Profiles
  • Devices

Záložka Colors

Obr. 42: Color Control Applet pro WindowsXP – záložka Colors

Default windows color space – je předpokládaný zdrojový prostor pro soubory bez vloženého profilu. Jedná se o obdobu nastavení aplikace ColorSync na záložce Profiles. V současné verzi appletu je standardně nastaven sRGB bez možnosti úpravy. Prostor sRGB byl zvolen, protože je více méně implementován v systému Windows a je respektován jednotlivými složkami WIN. Při nastavení jiného profilu by byl některými součástmi OS stejně použit prostor sRGB.

Color Management module, neboli CMM je program, který provádí veškeré výpočty při konverzi z jednoho prostoru do druhého (například RGB > CMYK). Důležitou funkcí modulu správy barev je interpolace. Téměř každý profil obsahuje upřednostňovaný CMM, který je dán softwarem použitým pro jeho vytvoření. Pokud není daný CMM dostupný musí být schopen profil využít jakýkoliv jiný modul, který vyhovuje specifikacím ICC. Volba CMM tak závisí na používaných systémech a aplikacích. Pokud používáme většinu systémů od jednoho dodavatele je výhodné používat i příslušný CMM (například Adobe, Agfa, Heidelberg...).

V Appletu jsou uvedeny pouze ty moduly správy barev (CMM), které jsou kompatibilní s ICM (Image Color Management, systém správy barev operačního systému WIN). Moduly správy třetích stran je možné instalovat pouze s pomocí speciálního software.

Záložka Profiles

Obr. 43: Color Control Applet pro WindowsXP – záložka Profiles

Druhá záložka je určena ke správě ICC profilů, poskytuje základní informace o profilu včetně jeho trojrozměrného barvového gamutu, který je možné porovnávat s jinými profily. Detailnější informace o profilu je možné získat pomocí freewarového programu ICC Profile Inspector, dostupný na stránkách www.color.org. Narozdíl od Phoroshopu, který automaticky načítá profily ze systémové složky, je zde nutné profily přidat ručně.

Záložka Devices


Obr. 44: Color Control Applet pro WindowsXP – záložka Devices

Poslední záložka umožňuje přiřazení profilů jednotlivým zařízením – tiskárnám, scanerům, monitorům. V koncepci systému Windows může mít každé zařízení přiřazeno více profilů, aktivní je ten, který je nastaven jako výchozí (default). Koresponduje se záložkou Zařízení dialogového okna ColorSync Utility systému MacOS X. Ale narozdíl od sytému Apple nemůže mít každý uživatel nastaven jiný profil daného zařízení. Například pro monitor tak mají všichni uživatelé aktivní stejný profil.

--
* Pomocí tohoto tagu dojde při startu OS k úpravě dat LUT tabulky grafické karty, tak aby bylo dosaženo požadované barvy bílého bodu (teploty chromatičnosti). Obsahují ho pouze profily vytvořené uživatelem pomocí sad na vytváření profilů, obecné profily jako AdobeRGB, sRGB vcgt tag nemají. Podrobně se problematice vcgt tagu budeme věnovat v kapitole správy barev monitorů.