AZ Reprodukce Barev

ColorSync

Nastavení a práce se správou barev na úrovni operačního systému se na platformě Macintosh již tradičně provádí v programu ColorSync. Jeho ovládací prvky se v jednotlivých systémech Mac OS X nepatrně odlišují.

Panter (10. 3. X)

Operační systém Mac OS X se od předchozích odlišuje koncepcí, která je založena na předpokladu, že každé dialogové okno jakékoliv aplikace pracuje při zobrazování jednotlivých prvků se správou barev. Nastavení správy barev se provádí pomocí nástroje ColorSync Utility, která se nachází v adresáři Aplikace/Obslužné programy (Application/Utilities). Dialogové okno má 5 položek:

  • Předvolby (Preferences)
  • Záchrana profilů (Profile First Aid)
  • Profily (Profiles)
  • Zařízení (Devices)
  • Filtry (Filtres)

Předvolby (Preferences)

Pokud se vyskytne dokument, který nemá vložený profil, použije OS zde definovaný profil. Nastavení je potřeba provést zvlášť pro jednotlivé prostory. V dřívější verzi OS je tato položka umístěna v Předvolbách systému (System preferences).

Obr. 45: ColorSync – Předvolby

Druhou položkou je nastavení upřednostňovaného Modulu správy barev (Color Management module). CMM je prostředek, který provádí konverze mezi jednotlivými barvovými prostory například RGB > CMYK. Volba CMM závisí na používaných systémech a aplikacích. Pokud používáme většinu systémů od jednoho dodavatele je výhodné používat i příslušný CMM (například Adobe, Agfa, Heidelberg...). V případě, že k editaci obrazových předloh využíváme jak systém Windows tak Macintosh je vhodné na obou platformách nastavit stejný modul – například Adobe ACE.

Obr. 46: ColorSync – Předvolby

Záchrana profilů (Profile First Aid)

Slouží k vyhledání a opravě profilů a jejich částí (tagů), které nesplňují specifikace ICC.

Obr. 47: ColorSync – Záchrana profilů

Profily (Profiles)

Obsahuje seznam dostupných profilů. Profily jsou načítány ze sytémovových složek – viz sekce umístění profilů. Pokud tedy není požadovaný v nabídce uveden, je nutné ho nakopírovat do některé ze systémových složek.

Kliknutím na název profilu se zobrazí detailnější informace o profilu včetně trojroměrného gamutu v různých barvových prostorech, který je možný poklepáním na trojúhleníček zobrazený vedle gamutu a následně příkazem hold for comparison porovnat s gamutem jiného profilu. Dvojklikem na název pofilu je poté přímo prohlížet obsah jednotlivých tagů profilu.

Obr. 48: ColorSync – Profily

Zařízení (Devices)

Na této založce je zobrazen přehled nainstalovaných zařízení a jim přiřazeným profilů. Například při skenování tak systém naskenovanému obrázku automaticky přiřadí zde definovaný profil. Nastavení je samozřejmě možné změnit přímo v ovladači daného zařízení.

Obr. 49: ColorSync – Zařízení

Filtry (Filtres)

Pomocí filtrů grafického subsystému Quartz, který slouží k zobrazování grafických objektů na displeji a výstupních zařízení lze ovlivnit mimo jiné správu barev při přípravě PDF dokumentů. Součástí Systému ColorSync je také program Display Calibrator, který je přístupný z ovládacího panelu Displays (Systém Preferences > Displays). Slouží k vizuální kalibraci displejů, kterou lze doporučit pouze v přídadě, že ke kalibraci nemáme hardwarové prostředky, a proto mu dále nebude věnována pozornost.

Obr. 50: ColorSync – Filtry

Tiger (10. 4. X)

Podstatnou změnou je, že v ovládacím panelu ColorSync byla zcela odstraněna položka Předvolby (Preferences) Ta původně sloužila jako centrální bod, kde uživatel měl možnost provést přednastavení správy barev, která poté měla využívat aplikace třetích stran. Vzhledem k tomu, že téměř žádná aplikace těchto možností nevyužívala, byla položka z Předvoleb systému odstraněna a nastavení správy barev je nutné provést v samotné aplikaci. V operačním systému Tiger je tak jediným uživatelsky přístupným systémovým nástrojem pro správu barev ColorSync Utility. Ten byl rozšířen o Kalkulátor, který umožňuje modelovat a vizualizovat výsledek barevných transformací prováděných při aplikaci zvolených profilů. Ostatní položky zůstavají schodné jako v systému Panter.

Obr. 51: ColorSync – Kalkulátor

Umístění profilů

Systém MacOS X je naržen jako víceuživatelský systém. Profily jednotlivých uživatelů jsou ukládány na různá místa a jednotliví uživatelé mají různá oprávnění pro zacházení s profily v různých složkách. V této hierarchii, tak různí uživatelé mohou mít na rozdíl operačního sytému Windows, přiřazeny stejnému monitoru odlišné profily. Profil daného uživatele se načte při jeho přihlášení.

Systémové profily

/System/Library/ColorSync/Profiles

V této složce jsou umístěny základní profily, které systém ke správě barev potřebuje. Běžný uživatel s profily samozřejmě pracovat může, nemá oprávnění k vymazání profilů v této složce, proto je lepší uživatelsky vytvořené profily profily ukládat do ostatních složek.

Profily Počítače

/Library/ColorSync/Profiles

Profily v tomto adresáři může využívat nebo modifikovat kterýkoliv uživatel počítače. Tato složka je nejhodnějším umístěním pro nově vytvářené nebo získané profily.

Uživatelské profily

~/Library/ColorSync/Profiles

Profily umístěné v této složce jsou přístupné pouze pro uživatele, který je v daném okamžiku přikhlášen.

Ostatní profily

Někeré aplikace používají k uložení vlastních profilů jiných adresářů. Profily z těchto adresářů není vhodné editovat nebo přemisťovat.