AZ Reprodukce Barev

Vytváření a práce profily – úvod

Na tomto místě připomeňme, že zavedení správy barev neznamená vynechání barevných korekcí obrazu. Naopak cílem workflow se správou barev je, co nejvěrněji reprodukovat jednotlivé barvy originálu a to i se všemi nedostatky. Profil zařízení se vždy vztahuje ke konkrétním podmínkám (rozlišení, nastavení potiskovaného média…). Aby tedy profil plnil správně svou funkci je potřeba tyto podmínky zachovat i při vlastní reprodukci. Základním pravidlem tedy je, že nastavení daného zařízení v době vytváření profilu musí být stejné jako v produkčních podmínkách.

Výpočet profilů je často složitá, časově náročná matematická operace. Z tohoto důvodu slouží k vytváření profilů speciální aplikace, která vytváří matematický model mezi vstupními (RGB nebo CMYK) a Lab nebo XYZ hodnotami (viz maticové a LUT profily). Programy pro správu barev jsou většinou koncipovány tak, aby prostředí programu bylo intuitivní a uživatel prováděl co nejmenší počet úkonů. Tak je minimalizován vznik chyb vlivem lidského faktoru.

stáhnout kapitolu v pdf