AZ Reprodukce Barev

Termíny používané v souvislosti s profily jednotlivých zařízení

Dříve než se budeme věnovat jednotlivým zařízením vysvětlíme si rozdíly mezi pojmy: profil zdrojový, cílový, vstupního a výstupního zařízení.

zdrojový – cílový profil (source – destination profile)

Přívlastek zdrojový a cílový (source, destination) označuje dočasnou funkci daného profilu. Zdrojový definuje původ obrázku; pokud byl nasnímán digitálním fotoaparátem bude zdrojovým profilem profil tohoto fotoaparátu, neskenován – profil scanneru, či vytvořen na monitoru potom bude zdrojovým profilem profil monitoru. Pokud je obrázek již převeden do CMYKu například pro ofsetový tiskový stroj A a hladce natíraný substrát a potřebujeme jej konvertovat do jiného CMYK (tiskového stroje B) bude zdrojovým profilem profil tiskového stroje A pro daný substrát. Podobně cílový popisuje zařízení na kterém bude obrázek reprodukován. Pokud to bude stolní tiskárna bude to profil této tiskárny, pokud je obrázek určen na web bude to unifikovaný RGB prostor – tzv. sRGB.

profil vstupního – výstupního zařízení (input – output profile)

Profily je dále možné označovat podle toho zda charakterizují vstupní či výstupní zařízení. Profil tiskárny je profil výstupního zařízení, profil skeneru je profil vstupního zařízení. Poněkud specifické postavení mají v této souvislosti profily monitorů, protože monitor může plnit funkci jak vstupního tak výstupního zařízení.

jednosměrný – obousměrný profil

S tím jaké zařízení profil popisuje, zda vstupní či výstupní, souvisí další vlastnost profilů a to zda je profil jednosměrný či obousměrný. Obousměrný profil umožňuje přepočet ze souřadnic barvového prostoru závislého na zařízení do souřadnic barvového prostoru na zařízení nezávislého a naopak. Příkladem je již zmiňovaný profil tiskového stroje – používáme jej nejen pro převod z PCS do CMYK. Ale pokud potřebujeme obrázek ve CMYKu konvertovat do jiného CMYK využijeme opačný směr profilu – CMYK do PCS. Naproti tomu, protože skener je pouze vstupním zařízením je plně dostačující, aby profil obsahoval data pro přepočet souřadnic barvového prostoru závislého na zařízení (RGB; výjimečně CMYK, pro skenery, které zaznamenávají v režimu CMYK ) do souřadnic barvového prostoru na zařízení nezávislého zařízením (Lab). Profil skeneru je tak profil jednosměrný a přiřazuje nasnímaným RBG signálům barvový vjem. V praxi je však řada profilů skenerů obousměrná.

stáhnout kapitolu v pdf