AZ Reprodukce Barev

Správa barev podle ICC

První systém správy barev vyvinula firma Kodak a EFI. Sytém sloužil jak k charakterizaci zařízení Kodak, tak dalších výstupních zařízení včetně monitoru. Ostatní prodejci, jako Agfa, Linotype…, nezůstávali pozadu, nicméně jejich řešení správy barev bylo zaměřeno především na vlastní zařízení. Je jasné, že s rozšířením tohoto sytému správy barev se objevila řada problémů – profily od jednoho výrobce nebyly kompatibilní se systémem správy barev jiného. Proto firmy Adobe, Kodak, Agfa, Apple, Microsoft, Sun a Silicon Graphic založily pod vedením organizace Fogra konsorcium (International Color Consortium), jehož cílem bylo vytvořit standardní formát profilu a systém výměny dat mezi jednotlivými zařízeními a operačními systémy. Základní architektura ICC systému je zachycena na obrázku 7.

Obr. 7: Architektura správy barev podle ICC.

Profily zařízení – jejich účelem je charakterizovat dané zařízení i tyto informace potom předat modulu správy barev – CMM, kde jsou dále využívány.
Modul správy barev (Color management module – CMM*) je prostředek, který mezi provádí veškeré matematické výpočty nutné při konverzi z jednoho profilu do druhého. K tomu využívá tzv. profil connection space (PCS). Důležitou funkcí modulu správy barev je interpolace. Profil nemůže z technických ani praktických důvodů popisovat veškeré barvy daným zařízením reprodukovatelné. Namísto uložení hodnot pro každou kombinaci CMYK, RGB… se v profilu charakterizuje pouze určitý, omezený, počet barev a ostatní barvy se potom získají na základě interpolace. Je zřejmé, že na metodě interpolace bude do určité míry záviset výsledek správy barev.
Pomocí aplikace je modul správy barev vyzván, aby provedl požadovanou transformaci.
Systém správy barev operačního systému (Color Sync, ICM) zprostředkovává aplikaci přístup k jednotlivým profilům a modulu správy barev. Jinak řečeno dává CMM podklady nutné k provedení transformace barev.
Strukturu ICC profilu je aktuální možné stáhnout na www.color.org

--
* CMM může zkracovat i termín Color Matching Metod, jehož význam je stejný jako Color management module.

stáhnout kapitolu v pdf